​Særlig godkendelse

Godkendt af Færdselsstyrelsen

Midtjysk Kørelærer Uddannelse / Marianne Tollund er godkendt af ​Færdselsstyrelsen til at afholde disse kurser 20/10-2017

Målgruppe

Målgruppen er de godkendte kørelærere som er interesseret i at dygtiggøre sig, for herved at kunne undervise og uddanne kommende kørelærere.

Det er et krav at kursisten deltager aktivt og møder til undervisningen, således der kan udstedes kursusbevis for, at kurset ”SÆRLIG GODKENDT KØRELÆRER” er gennemført.

Der er mødepligt på kurset, og kursisten vil efter endt kursus få tilsendt et kursusbevis, hvoraf det fremgår, at kursisten har deltaget i et af færdselsstyrelsen godkendt kursus, for særlig godkendte kørelærere.​

Antal deltager:

Max 20 deltagere​

Beskrivelse af kurset:

– Kørelæreruddannelsens mål, opbygning og krav til uddannelsen, herunder undervisningsplan for køreuddannelsen, systematikken og definitioner heri

– Prøvekrav, herunder forprøve og afsluttende prøve, bedømmelsen heraf

– Undervisningslære, herunder planlægning og tilrettelæggelse af undervisning og gennemførelse af undervisning, med særlig fokus på de forhold der gør sig gældende for kørelærer erhvervet

– Undervisningsfærdighed, evaluering og overvågning, med særlig vægt på den pædagogiske del af undervisningen

– Køreteknik

– Regelgrundlaget for køreuddannelsen

– Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og sociologi afsnit 8 i undervisningsplanerne

– supplerende viden i de forskellige kategorier samt færdselsregler

– Arbejdsmiljø​

Kursussted

Midtjysk Kørelærer Uddannelse, Ålandsvej 2, 8800 Viborg.​

Kursusbevis udstedes den sidste dag, og skal efterfølgende godkendes af færdselsstyrelsen

Underviserne

Marianne Tollund
Særlig godkendt kørelærer til kategori A+B+C+D+E

​Kjeld Riis
Særlig godkendt kørelærer til kategori B + C+D+E​

Lissi Hedegaard Jensen
Særlig godkendt kørelærer til kategori B​

​Palle Gehlert
Særlig godkendt kørelærer til kategori A + B

Forskellige faglærere som er tilknyttet MKU, varetager undervisningen i emner som kræver anden faglighed end kørelærer

Dine data bruges kun til besvarelse af din henvendelse.