Kørelærerefteruddannelse

Kørelærer efteruddannelse

Hos Midtjysk Kørelæreruddannelse i Viborg tilbyder vi kursus i kørelærer efteruddannelse. Rigspolitiet har udstedt bekendtgørelse nr. 192 af 20/02/2015 om undervisningsplaner for kørelærer efteruddannelse jfr. bek. nr. 99 af 29/01/2015 om godkendelse af kørelærere.​

I efteruddannelsesbekendtgørelsen er der fastsat bestemmelser for den obligatoriske kørelærer efteruddannelse, herunder indholdet i efteruddannelsen samt om godkendelse af efteruddannelsescentrene.​

Den samlede efteruddannelse skal have en varighed på 5 undervisnings dage (8 timer pr. dag).

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 1, 2 og 3 skal have en varighed af 3 sammenhængende dage.

Undervisningen i undervisningsplanens afsnit 4, 5 og 6 skal have en varighed af en dag, og undervisningen i afsnit 7 skal have en varighed af en dag.​

Efteruddannelsen kan tages sammenhængende eller opdeles i to moduler. Efteruddannelsen skal gennemføres i forbindelse med fornyelse af kørelærergodkendelse hvert 5. år og skal afholdes over en periode på højst 3 måneder, der ligger inden for det seneste år af godkendelsesperioden.​

Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at kørelæreren fortsat er i besiddelse af ajourførte pædagogiske, teoretiske og praktiske forudsætninger for at kunne undervise køreelever i overensstemmelse med de gældende regler for køreuddannelsen.

Indhold i kørelærerefteruddannelsen

Efteruddannelsen skal sikre, at kørelæreren:​

 • har viden om og kan anvende forskellige undervisningsmetoder og planlægningsværktøjer, således kørelæreren kan gennemføre målrettet undervisning på mange måder, alt efter hvad deltagerne og stoffet kræver,
 • kan planlægge egen undervisning, samt kan detailplanlægge en undervisningslektion,
 • har viden om risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi,
 • har viden om undervisningsplanerne for køreuddannelsen med tilhørende lærervejledninger,
 • har viden om relevante love og bekendtgørelser, og
 • har viden om administrative bestemmelser for køreuddannelsen​

Efteruddannelsen sigter endvidere mod at bibringe kørelæreren viden om og/eller færdighed i et af 6 valgfrie emner.​

I kørelærer efteruddannelse vil kørelæreren blive undervist i følgende emner:​

 • Risikoforståelse, trafikkultur, færdselspsykologi og færdselssociologi
 • Regelgrundlaget for kørekort og køreuddannelse
 • Undervisningslære og undervisningsfærdighed
 • Undervisningsplanerne for køreuddannelsen
 • Miljørigtig køreteknik og køretøjsteknik
 • Supplerende viden​

Herudover vil indgå ét af følgende 6 valgfrie emner på kørelærer efteruddannelsen:​

 • Virksomhedsøkonomi, virksomhedsdrift og ansættelse
 • Ene køreteknik til motorcykel
 • Køreteknik til store køretøjer
 • Energi- og miljørigtig kørsel
 • Køreteknik til personbil
 • Arbejdsmiljø

Optagelseskrav​

Alle kursister optages på kørelærer efteruddannelse, uanset organisatoriske forhold.​

Kursets gennemførsel og fravær​

Kursuslederen skal endvidere føre opsyn med, at kursusdeltagerne møder op til undervisningen. Denne skal også sikre, at den enkelte kursusdeltager har deltaget aktivt igennem hele undervisningen, således der kan udstedes kursusbevis på kørelærer efteruddannelse.​

Der accepteres ikke fravær på efteruddannelsen.  

Færdselsstyrelsen

Færdselsstyrelsen har godkendt efteruddannelsescenteret og dettes uddannelsesaktivitet, og der føres tilsyn.

Tilsynets første godkendelse: december 2015

Seneste syn godkendt maj 2021

Kontakt os for mere information

Skal du på kørelærer efteruddannelse i Viborg, så kontakt os på telefon eller ved at klikke på Tilmelding i menuen, hvor alle datoer er oplyst.

Kurser der afholdes i 2020 på Ålandsvej 2, 8800 Viborg​

Minimum 6 deltagere
Kr. 6.995,00 + moms, men inkl. fuld forplejning på kurset. Alle kurser afholdes i tidsrummet fra kl. 08.00 – 16.00.

Kurser, hvor den valgfri dag handler om køreteknik til personbil, motorcykel, storvogn samt miljørigtig kørsel – tillæg på kr. 1.400,00 + moms. Du vil altid blive gjort opmærksom på tillægget, hvis kurset indeholder en af disse emner på den valgfrie dag.​

Ved udeblivelse fra et tilmeldt kursus uden henvendelse til MKU, faktureres et beløb på 50% af kursusprisen.

Du får ved din tilmelding en bekræftelses e-mail, som fortæller at du har tilmeldt dig det pågældende kursus.

Underviserne

Marianne Tollund
Særlig godkendt kørelærer til kategori A+B+C+D+E

​Kjeld Riis
Særlig godkendt kørelærer til kategori B + C+D+E​

Lissi Hedegaard Jensen
Særlig godkendt kørelærer til kategori B​

​Palle Gehlert
Særlig godkendt kørelærer til kategori A + B

Forskellige faglærere som er tilknyttet MKU, varetager undervisningen i emner som kræver anden faglighed end kørelærer

Dine data bruges kun til besvarelse af din henvendelse.