Tag kørekort hos os

Køreskole​

Hvis du ønsker at erhverve kørekort hos os, så kan du vælge at tage det sammen med vores Kørelærer aspiranter. Det er dog en betingelse at vi mangler køreskoleelver til vores aspiranter.

Sammen med vores Kørelærer aspiranter tager det længere tid, men du får også mulighed for at modtage mere undervisning, såfremt du kan passe det ind i vores kalender.

​Når du erhverver kørekort på denne måde, så betyder det at du skal være lidt mere fleksibel og tålmodig med tiden du skal bruge, men du får samtidig mulighed for at køre flere kørelektioner. Prisen på kørekortet bliver billigere end på alm. vis, da vores Kørelærer aspiranter jo er under oplæring, og hermed ikke altid kan give dig en professionel undervisning.

​Der vil i dette forløb altid være en særlig godkendt kørelærer til stede, som kan hjælpe og vejlede kørelæreraspiranten som underviser.

Betingelser​

Du kan tidligst starte på at tage kørekort 3 måneder før man fylder 17 år. Betingelserne for at kunne blive indstillet til prøve er, at du hurtigst muligt afleverer en lægeerklæring med et foto på 35 x 45 mm som lægen skal stemple bagpå, samt et førstehjælpsbevis.

Skal du deltage på et teorihold sammen med vores kørelæreraspiranter, så må du ikke være over 22 år, da det er vores målgruppe.

OBLIGATORISK UNDERVISNING MED ASPIRANTER

Du skal herefter køre nogle ekstra lektioner sammen med en rigtig kørelærer, og betale alm. kørelektioner. På denne måde kan du få et billigere kørekort ved at hjælpe vores aspiranter. Det vil vi gerne belønne. Send en mail, hvis du er interesseret og få oplyst, hvilke fordele der er ved at erhverve kørekort med en aspirant.​

Teoriprøven

Du skal besvare en skriftlig billedprøve med 25 billeder, som vises på en skærm.
Du må max. have 5 fejl i teoriprøven, ellers er prøven ikke bestået og der skal betales nyt stempelgebyr til staten, før man kan gå op til en ny teoriprøve.
Man kan tidligst aflægge teoriprøven 1 mdr. før man fylder 18 år.
Prøvens varighed er ca. 30 min, og foregår hos Viborg politi, medmindre du ønsker prøveaflæggelse andet sted.
Du får resultatet af vide med det samme.

Praktisk prøve

Du skal have været hele undervisningsplanen (29 lektioner i teori) igennem, have kørt mindst 16 lektioner på vej, have været på manøvrebane (4 lektioner) samt køreteknik (4 lektioner).
Man kan først bestille ”køreprøven” når du har bestået teoriprøven.
Varighed er ca. 30 min. – Den kan dog forlænges, eller afkortes.
Prøven gennemføres med en prøvesagkyndig ved siden af dig.
Du bliver i forbindelse med prøven blive overhørt i tekniske spørgsmål vedr. bilen.
Lektionsplanen skal være udfyldt korrekt.
Du får resultatet at vide med det samme.

Underviserne

Marianne Tollund
Særlig godkendt kørelærer til kategori A+B+C+D+E

​Kjeld Riis
Særlig godkendt kørelærer til kategori B + C+D+E​

Lissi Hedegaard Jensen
Særlig godkendt kørelærer til kategori B​

​Palle Gehlert
Særlig godkendt kørelærer til kategori A + B

Forskellige faglærere som er tilknyttet MKU, varetager undervisningen i emner som kræver anden faglighed end kørelærer

Dine data bruges kun til besvarelse af din henvendelse.